Оголошення

Кредитна спілка “Академія”

повідомляє про рішення спостережної ради щодо скликання чергових загальних зборів, які відбудуться 25 травня 2018року

за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, буд.37, актова зала Вінницького навчально-наукового інституту  Тернопільського національного економічного університету. Початок зборів о 13:00.

Порядок денний: 

  1. Затвердження порядку денного.
  2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради за 2017р.
  3. Заслуховування та затвердження звіту правління за 2017р.
  4. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету за 2017р.
  5. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії за 2017р.
  6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена достовірність річної звітності КС “Академія” (річна фінансова звітність та звітні дані КС “Академія” за 2017рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності КС “Академія” за 2017рік;
  7. Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки на 2018р.
  8. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності та повноти річної звітності КС “Академія” за 2018р.
  9. Про делегування повноважень спостережній раді КС “Академія”
  10. Різне.

Пропозиції та зауваження приймаються за тел. (0432) 62-23-24

 

Згідно рішення Протоколу спостережної ради КС “Академія” (протокол №3 від 20.03.2018р. ) було прийняте рішення щодо закриття Хмільницького відділення №2 КС “Академія”.

Comments are closed.